VlnyEvoluce

Důvod ke štěstí: existují dobré zprávy

Řetězec katastrof, které koronavirus způsobil, z velké míry vymýtil pozitivní zprávy. Nicméně dobrá zpráva je, že lidé rádi čtou radostné příběhy o mimořádných uzdraveních, neopěvovaných hrdinech a lidské štědrosti.

Ačkoliv špatné zprávy jednoznačně převažují nad pozitivními informacemi, zdá se, že se v důsledku pandemie něco mění. Podle některých studií přitahují špatné zprávy více než dobré zprávy, protože podporují touhu po zvědavosti občanů a zvyšují pocit pohodlí a míru spokojenosti s jejich vlastním životem.

V praxi hrají špatné zprávy roli včasných varování a informují o možných budoucích problémech. Na druhou stranu zprávy, které mají pozitivní ráz, se obvykle nešíří tak rychle a naléhavě.
Zdroj pozitivních zpráv naleznete zde.